123vietnamese

Sách dạy tiếng Việt dành cho người Hàn Quốc

Giáo trình học tiếng Việt cho người Hàn Quốc 베트남어 123

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=216263755224679&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn 2 cuốn [...]

Làm thế nào học tiếng Việt hiệu quả

Cùng với sự phát triển và hội nhập nền kinh tế, ngày nay tiếng việt cũng được đứng vào hàng thứ 12 trên thế giới số đông người sử dụng và đang được phát triển. Hàng năm, có không ít […]